SEO-SKOLAN

GRUNDERNA

QuickNet

Att ha rikligt med relevant innehåll är den viktigaste rankingfaktorn. Bäst är om varje sökord har en egen undersida med en text bestående av minst 400 ord.

Länkar från webbplatser inom samma ämnesområde ger förbättrad ranking.

6 SEO-verktyg som underlättar ditt arbete

01 Google Search Console

02 Semrush

03 Google PageSpeed Insights

04 Pingdom Website Speed Test

05 Ahrefs

06 Wincher

Synas vid lokalt sök

Kom ihåg att skriva ut ortsnamn på din webbplats samt verifiera dina platser på Google My Businnes.

Uppföljning

Använd ett automatiserat verktyg för att övervaka hur dina sökord presterar i sökresultatet.

Bli inte stressad

Överflödet av begrepp, verktyg och nyheter inom SEO kan vara stressande. Låt arbetet ta tid så kommer resultatet och trafiken!

Ca 200 rankingsignaler

Googles algoritm använder över 200 olika signaler för att beräkna och presentera det mest relevanta sökresultatet.

Utgå från besökaren

Bygg strukturen på webbplatsen efter vad som är mest logiskt för besökaren och inte enligt företagets organisationsschema.

Våga be om hjälp

SEO kräver mycket tid och resurser. Ta hjälp inom och utom organisationen för de delar du inte hinner med.

Mer kunskap

Både en fördel och nackdel med SEO är att man aldrig blir fullärd. Det finns alltid ny kunskap att ta in och sedan testa på sina webbplatser. Att regelbundet lyssna på poddar samt läsa på bloggar och forum är bästa sättet att hålla sig uppdaterad. Men som med det mesta annat är det att att öva, öva och öva som är den bästa vägen till kunskap.

QuickNet